ඔපරේටර්ස් ගැන කලින් කතා කර කරනේ හිටියේ. මේ ලිපිය වෙන් කරන්නේ ඒ පාඩමේ ඉතුරු කොටසට. දැන් කට්ටිය බලනවා ඇති වෙබ් ඇප්ලිකේෂණ් හදන්නේ කවද්ද කියලා. ඒක ඉක්මනින්ම කියලා දෙනවා මූලිකව PHP ගැන දැනගතයුතු කරුණු කියලා දුන්නට පස්සේ.

PHP Increment / Decrement Operators

Variable එකක අගය ක්‍රමයෙන් වැඩිකිරීමට හෝ අඩු කිරීමට  මේ Operators යොදාගනී

Operator Name Description Show it
++$x Pre-increment  $x හි අගය 1කින් වැඩි කර, එම $x අගය දක්වයි උදාහරණය
$x++ Post-increment  $x අගය දක්වා ,අනතුරුව $x හි අගය 1කින් වැඩි කරයි උදාහරණය
–$x Pre-decrement  $x හි අගය 1කින් අඩුකර, පසුව එම $x අගය දක්වයි උදාහරණය
$x– Post-decrement  $x අගය දක්වා, අනතුරුව $x හි අගය 1කින් අඩු කරයි උදාහරණය

 

PHP Logical Operators

Conditional Statements වල සම්බන්ධතා වෙනුවෙන් මේ ඔපරේටර්ස් භාවිතා වේ.

Operator Name Example Result Show it
and And $x and $y  $x සහ $y අගයන් දෙකම සත්‍යාපනය වීම උදාහරණය
or Or $x or $y  $x හෝ $y හෝ දෙකෙන් එකක් හෝ සත්‍යාපනය වීම උදාහරණය
xor Xor $x xor $y  $x හා $y දෙකෙන් එකක් සත්‍යාපනය වන නමුත් දෙකම එකවර සත්‍යාපනය නොවීම උදාහරණය
&& And $x && $y  $x සහා $y දෙකම එකවර සත්‍යාපනය වීම උදාහරණ
|| Or $x || $y  $x හෝ $y හෝ සත්‍යාපනය වීම උදාහරණ
! Not !$x $x සත්‍යාපනය නොමැති බව සත්‍යාපනය උදාහරණ

නිකම් පැටලෙනවා වගේ නේද? උදාහරණ ටික හොදින් බලන්නකෝ එතකොට වඩාත් පැහැදිලි වෙයි. නොතේරුණත් වැඩිය හිතන්න එපා. අපි පුංචි ඇප්ලිකේෂන් හදන කොට මේ කියපුවා භාවිතා වෙනකොට ඔයාට තේරුම් ගන්න ලේසි වෙයි. හැබැයි මේවා දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක් වැදගත්.

PHP String Operators

මේ ඔපරේටර්ස් අවශ්‍ය වෙන්නෙ string type variables එක්ක ගනුදෙනු කරද්දි. ඒ කිවේ text වලට.

Operator Name Example Result Show it
. Concatenation $txt1 . $txt2  $txt1 හා $txt2 සම්බන්ධකරයි උදාහරණ
.= Concatenation assignment $txt1 .= $txt2  $txt1 වෙත $txt2 එකතු කරයි උදාහරණ

 

අවසානයට PHP Array Operators

Array වේරියබල් දන්නවා නේ. ඒකම වේරියබල් එකක් තුල දත්ත කිහිපයක් රැස්කරලා තියාගන්න පුළුවන් විදියක්.  PHP වල Array එකක් දක්වන්නෙ මේ ආකාරයට

$x = array(“a” => “red”, “b” => “green”);

$x කියන්නේ ‍ Array එකේ නම a, b ලෙස තියෙන්නේ keys එතකොට “red”,”green” කියන්නේ ඒ ඒ key එකට අදාල values.

අපිට අවශ්‍ය a කියන key එකේ output එක echo $x[“a”]; ලෙස සඳහන් කිරීමයි. ඉදිරි පාඩමකින් ඒ ගැන ලියන්නම්

Operator Name Example Result Show it
+ Union $x + $y   $x හා $y එක්ව ගත් කල උදාහරණ
== Equality $x == $y  $x හා $y ඇරේ ද්විත්වයේම සමාන අංග ඇතුලත් නම් උදාහරණ
=== Identity $x === $y Returns true if $x and $y have the same key/value pairs in the same order and of the same types උදාහරණ
!= Inequality $x != $y Returns true if $x is not equal to $y උදාහරණ
<> Inequality $x <> $y Returns true if $x is not equal to $y උදාහරණ
!== Non-identity $x !== $y Returns true if $x is not identical to $y උදාහරණ

 

ප්‍රශ්න අදහස් පහතින් යොමු කරන්නකෝ… ඊළඟ පාඩමෙන් හමුවෙමු

අදහස් දක්වන්න

අදහස්

  • පට්ට ලිපියක්
  • සතුටු දායකයි
  • අපරාදේ
  • වැඩක් නෑ
‌රැදී සිටින්න...

ඔබත් ගීක් කෙනෙක්ද?

අලුත්ම Geek ලිපි එසැනින් ලබාගන්න අපිව Subscribe කරන්න. දැනුම සොයා යන තරුණ ඔබත් එන්න,ගීක් කෙනෙකු වන්න,