කාලෙකට පස්සෙ පාඩමක් දාන්න වෙලාවක් හම්බුණා. PHP කට්ටිය දැන් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා ඇති නේ..  මුල් පාඩම් ටික බැලුවා නම් ඔන්න මේ වෙනකොට සැහෙන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අපි අද කියලා දෙන්න හදන්නේ Array ගැන.

Array හඳුනාගනිමු.

$phone = array(“Samsung”, “Sony”, “Apple”, “Nokia”,”Oppo”);

Array එකක් කියන්නේත් වේරියබල් එකක් හැබැයි, මේකට පුළුවන් එකවර අගයන් කිහිපයක් තබාගන්න.   නිකම් ඔයා ළඟ ජංගම දුරකතන වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා කියල හිතන්නකෝ. මේ ටික ඔයාට පුළුවන් වේරියබල් කිහිපයකට දාන්න.

$phone1=”samsung”;
$phone2=”sony”;
$phone3=”apple”;
$phone4=”nokia”;

හිතන්න ඔයාට දුරකතන 4ක් නැතිව දුරකතන විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා 1000ක් විතර. ඉතින් එකින් එකට වේරියබල් හද හද ඉන්න වෙනවා. ඒක කාර්යක්ෂම නැ. ඉතින්  මේකට කරන්න පුළුවන් හොඳම විසඳුම Array එකක් පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් Array එකක දි index එක හරහා ඒ එ් වේරියබල් එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්.

දැන් ඉතින් සරලවම array එකක් හදාගන්න දන්නවා නේ. array() කියලා දැම්මාම හරි.  මේ විදියේ array වර්ග 3ක් තියෙනවා.

  1. Indexed Array
  2. Associative Array
  3. Multidimensional Array

අපි මේ පාඩමේ කතා කරන්නේ මුලික වම Indexed array ගැනයි.

Indexed Array

මේ Array වල index එක පටන් ගන්නේ 0 ඉඳලා වැඩිවෙන ආකාරයට. අර පාඩමේ මුල තිබුණ Array එක බලන්න.

$phones = array(“Samsung”, “Sony”, “Apple”, “Nokia”,”Oppo”);

මේකේ index එක වෙන්නේ 0- Samsung , 1 – Sony, 2- Apple  ආදි වශයෙන්.  අපිට පුළුවන් ඔය phone array එකට මේ විදියට දත්ත ඇතුල් කරන්න.

$phones= array();

$phones[0]=”Samsung”;
$phones[1]=”Apple”;

ආදි වශයෙන්.

මේ array එක ප්‍රින්ට් කරගන්න පුළුවන්  මේ විදියට.

echo $phones[0] ;
echo $phones[1];

තේරුණා ද? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔන්න කමෙන්ට් කරලා අහන්න පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්.

දැන් හිතන්න අපිට ඕන මේ  array එකක  ඇතුලේ කොච්චර  දත්ත තියෙනවා ද කියලා දැනගන්න. ඒකට අපිට php මගින් pre-defined function එකක් දීලා තියෙනවා count කියලා.

මේ විදියට අපිට array එකක් ප්‍රින්ට් කරගන්නයි ඒකේ තියෙන දත්ත ප්‍රමාණයයි දැනගන්න පුළුවන් .  මේ index එකින් එක ප්‍රින්ට් කරනවාට වඩා ලේසි විදියක් බලමු.

මේ පුංචි PHP Script එක පැහැදිලි කරගමු.

මුලින්ම අපේ phones array එක define කරගන්නවා.  ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපි array එකේ දත්ත කොච්චරක් තියෙනවා ද කියලා count එකක්  $arrlengthට ගන්නවා.

ඊළඟට තියෙන්නේ for loop එකක් මතක ඇති නේද කලින් පාඩමක කියලා දුන්නා. මතක නැතිනම් මෙතනින් ගිහින් බලන්න. ඉතින් මෙතන වෙන්නේ x කියන වේරියබල් එක තමා අපි index එක විදියට ගන්නේ. දැන් index පටන් ගන්නේ 0 ඉඳලා නිසා මේකත් 0න්ම පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ x හි අගය අපේ phones array එකේ count එකට අගයට වඩා කුඩා අගයක් ගන්නා තාක් කල් phones ඇරේ එකේ ඉන්ඩෙක්ස් එකින් එකට ගිහින් echo කරනවා.

මේක for-loop එකක් නෙවේ while loop එකකිනුත් මේ විදියට ලියන්න පුළුවන්.

ඔන්න අදට පාඩම නිමයි. array කියන්නේ බලන් ගියාම එච්චර අමාරු දෙයක් නෙවේ නේද?..

අදහස් දක්වන්න

අදහස්

  • පට්ට ලිපියක්
  • සතුටු දායකයි
  • අපරාදේ
  • වැඩක් නෑ
‌රැදී සිටින්න...

ඔබත් ගීක් කෙනෙක්ද?

අලුත්ම Geek ලිපි එසැනින් ලබාගන්න අපිව Subscribe කරන්න. දැනුම සොයා යන තරුණ ඔබත් එන්න,ගීක් කෙනෙකු වන්න,