Apple ආයතනය වසරක් පාසා පවත්වන ලොකුම developer conference එක ලෙස WWDC event එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. 2022 වර්ශයේත් මිට පැය කිහිපයකට...