අපි පාඩම් කිහිපයකට පස්සේ ආපහු ආවා. මුල් පාඩම් වලින් හඳුන්වා දීම් කිහිපයක් කරානේ. ඩේටා බේස් එකක් සාදා ගැනීම සහා දත්ත ඇතුල් කරගැනීම කියලා. ඉතින් පාඩම් වල ඉදිරියට යන්න නම් SQL Syntax දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අද පාඩම වෙන් කරන්නේ මුලික SQL Syntax ගැන කතා කරන්න.  කලින් පාඩම් කියවපු නැති අය එහෙනම් ඔය උඩ ලින්ක ටික කියවලා එන්න.

අනිකුත් පරිඝණක භාෂා වගේම SQL සඳහාත් ඊටම ආවේනික ක්‍රමලේඛ වචන තියෙනවා. SQL Syntax කියන්නේ ඒවාට. මේ SQL Syntax භාවිතය තුලින් තමා අදාල තොරතුරු ගන්න database එකට SQL Statement යොමු කරන්නේ. ඉතින් අද මුලිකව ඒවා ඉගෙන ගෙන SQL Syntax ගැන වෙන වෙනම ඉගෙන ගමු.

Database එකක tables කිහිපයක් වුවත් එකවර පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. මේ ටේබල් columns සහා rows වලින් තමා සමන්විත වෙලා තියෙන්නේ. colomn කියන්නේ දත්තය (MemberID,FirstName,LastName, Address, Bdate) වගේ කියන එක ඊට අදාල තොරතුර තියෙන්නේ rows වල (Hasun, Chathuranga,Gampaha, 1991-02-08) .

Table එකක තොරතුරු ඇතුලත් වී ඇති ආකාරය

පහුගිය පාඩම් වලදි අපි ඉගෙනගත්තානේ statement එකක් ලියන විදිය Statement එක අවසානේ (;) semicolon එක යොදන එක අනිවාර්යයි කියලා එහෙම. ඒක අමතක වෙච්ච අයට තමා කීවේ මතක් කරගන්න. තව දෙයක් එක පේලියට  ; යොදමින්  statement කිහිපයක් වුනත් එකවර අපිට රන් කරන්න පුළුවන්. database server එක වෙන වෙනම අපිට ප්‍රතිඵල ලබාදෙනවා.

SELECT * FROM members;

දැන් මේ SQL Syntax එකකත් වත් case sensitive නැහැ. ඒ කියන්නේ lowercase (Simple) UPPERCASE (Capital) වලින් ලිව්වාට ප්‍රශ්නයක් නැ. දෙකෙන්ම කියැවෙන්නේ එකම දේ විදියට තමා ගන්නේ. නමුත් php එහෙම නැ. උදාහරණයකට අපි කලින් පාඩමක SELECT කියන Syntax එක පාවිච්චි කරානේ.  දැන් මේ SELECT සහා  select මේ දෙවිධියම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් statement එකක් ලියද්දි. කිසිම ගැටළුවක් නැතිව. නමුත් SQL Syntax ගොඩක් වෙලාවට හඳුනාගැනීමේ පහසුවට  uppercase අකුරු වලින් තමා ඇතුලත් කරන්නේ. ඒක කොයි විදියට ඇතුලත් කරත් database  server එකේදී වැඩ.

ප්‍රධාන SQL Syntax

 • SELECT – database එකෙන් දත්ත ලබාගෙන පෙන්වීමට යොදාගනී.
 • UPDATE – database එකේ ඇති දත්ත update/change කරයි.
 • DELETE – database එකේ ඇති දත්ත මකාදමයි.
 • INSERT INTO – database එකට දත්ත ඇතුලත් කරයි
 • CREATE DATABASE – නව database එකක් නිර්මාණය කරයි.
 • ALTER DATABASE – database එකේ ඇති දත්ත වගු හා ආකෘතිය  modify කරයි.
 • DROP DATABASE – database  එක මකා දමයි
 • CREATE TABLE – නව දත්ත වගු නිර්මාණය කරයි
 • ALTER TABLE – දත්ත වගුවක ආකෘතියට අළුත් තීර ඇතුලත් කිරීම තීරයේ දත්ත වර්ගය ආදිය modify කරයි.
 • DROP TABLE – දත්ත වගුවක් මකා දමයි
 • CREATE INDEX – නව index එකක් (search key) සාදයි
 • DROP INDEX – index එකක් (search key) එක මකාදමයි.

අදහස් දක්වන්න

අදහස්

‌රැදී සිටින්න...

ඔබත් ගීක් කෙනෙක්ද?

අලුත්ම Geek ලිපි එසැනින් ලබාගන්න අපිව Subscribe කරන්න. දැනුම සොයා යන තරුණ ඔබත් එන්න,ගීක් කෙනෙකු වන්න,

ඔබත් දැන්ම ගීක් කෙනෙක් වෙන්න!

You have successfully subscribed to the Geek

There was an error while trying to send your request. Please try again.

SL Geek LK will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.

ස්මාර්ට් ගීක් කෙනෙක් වෙන්න! ගීක් මොබයිල් ඇප් එක දාගන්න.

Download Geek App now