ඔන්න අපි ඩේටා බෙස් හදලා දත්ත දාලා අවානේ. මේ ඉතින් කලින් පාඩමේ කියලා දුන්න මුලික SQL Syntax එකින් එක පැහැදිලි කරන පාඩම් ටික. අද අපි කතා කරන්නේ SELECT කියන keyword/Syntax එක ගැන.  Select එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ දත්ත අදාල table වලින් ආපහු ලබාගන්නයි. ඉතින් මේ දත්ත අපිට අවශ්‍ය ආකාරයට සකසලා ගන්න පුළුවන්. එක ටේබල් එකක විතරක් නෙවෙයි ටේබල් කිහිපයක් පවා සම්බන්ධ (SQL JOINS) කරලා ගන්න හැකියි. SQL SELECT

ඉතින් මුලින්ම බලමු SELECT  එකත් එක්කම අපිට භාවිතා කරන්න වෙන අනිකුත් keywords මොනවා ද කියලා.  කලින් පාඩම් වල දී ඕන තරම් SELECT  Statements දැක්කා නේ. 


මුලින්ම බලමු  * කියන එක. මේකෙන් කිය්නනේ අදාල  table එකේ තියෙන සියලූම දත්ත පෙන්වන්න කියලා’

SELECT * FROM members

දැන් මේ වගේ පිලිතුරක් ඒවි. 

අපිට අවශ්‍ය columns ටික  විතරක් ගන්නේ මෙහෙමයි

SELECT FirstName,Address FROM members
select firstname, address

අපිට අවශ්‍ය පරිදි columns වල නාමයන්  වෙනස් කරගන්න අපි AS කියන keyword ඒක යොදාගන්නවා

SELECT FristName, Address AS City from members
SELECT FristName, Address As City from members
Address As City 

සම්පූර්ණ column එක තුල අැති දත්ත තනි තනි වශයෙන් ගන්න. උදාහරණය අනුව Address එකේ සම්පූර්ණයෙන් දත්ත අපි ගත්තොත් තියෙන්නේ පහත අාකාරයටයි.

Gampaha – 1
Colombo – 2
Matara – 1

නමුත්  මේ තියෙන ද්විමය  දත්ත ඉවත් කරගන්න (duplicate data) ඉවත් කරගන්න පහත DISTINCT කියන keyword එක  යොදාගන්නවා.

SELECT DISTINCT(Address) from members
SELECT Distinct(Address) from members
SELECT Distinct

අපිට අදාල table එක තුල තියෙන දත්ත ප්‍රමාණය ගණනය කරගන්න පහත පරිදි, COUNT කියන keyword එක  යොදාගන්න පුළුවන්.

SELECT COUNT * from members
SELECT COUNT (address) from members

අදහස් දක්වන්න

අදහස්

‌රැදී සිටින්න...

ඔබත් ගීක් කෙනෙක්ද?

අලුත්ම Geek ලිපි එසැනින් ලබාගන්න අපිව Subscribe කරන්න. දැනුම සොයා යන තරුණ ඔබත් එන්න,ගීක් කෙනෙකු වන්න,

ඔබත් දැන්ම ගීක් කෙනෙක් වෙන්න!

You have successfully subscribed to the Geek

There was an error while trying to send your request. Please try again.

SL Geek LK will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.

ස්මාර්ට් ගීක් කෙනෙක් වෙන්න! ගීක් මොබයිල් ඇප් එක දාගන්න.

Download Geek App now

Please Vote US! logo