ඔන්න දැන් ඩේටාබේස් එකක් ගැන සරල අදහසක් හැමෝටම තියෙනවා නේ. ඊට අමතරව අපේම කියලා MySQL ඩේටාබේස් එකක් හදාගන්නත් පහුගිය පාඩම මගින් අපි කියලා දුන්නා.

කලින් පාඩම කියවලා දැන් ඩේටාබේස් එකක් කට්ටිය හදාගන්න ඇතිනේ. හදලා ලස්සනට  ටේබල් ටිකත් හදල ඇති.  දැන් ඔයාගේ console එකේ show tables කරාම දැන්  පහත පරිදි අපි හදාගත්ත ටේබල් එක පෙන්වාවි.

slgeek.lk

අපි බලමු මේ විදියට දැනටමත් හැදිලා තියෙන ටේබල් එකක විස්තර බලාගන්න පුළුවන් කෝමද කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන fields මොනවා ද ඒ ඒ fields වලට ඇතුලත් කරන්න පුළුවන් දත්ත වර්ග මොනවා ද කියලා.

desc members

දැන් අපිට පහත තියෙන විදියට පෙන්වාවි.

අපි අද හදන්නේ මේ ටේබල් එකට දත්ත ඇතුලු කරන්න ඒකට පාවිච්චි කරන්නෙ insert query එකක්. ඒක මෙන්න මේ වගේ

insert into <table name> (fields 1,field 2, field 3 .. ) values (value 1, value 2, value 3 ..) ;

හරිනේ. දැන් අපි  අපේ දත්ත වලට අදාල විදියට මේ query එක ගොඩනගමු.

INSERT INTO members
(Memberid,FirstName,LastName,Address,Bdate)
VALUES
(1,'Hasun','Chathuranga','Gampaha','1991-02-08');

දැන් මේක අපි කොන්සෝල් එකේ දාලා බලමු.

දැන් මේ query එකේ අපි strings කලවමේ ඇතුලත් කරනවා නේ. ඒ කියන්නේ ඉලක්කම් වලට අමතර ඩේටා name, date වගේ දේවල්. ඒවා ඇතුලත් කරන කොට අපි පෙරලි කොමා ඇතුලේ දක්වන්න ඕන. නැතිනම් අපිට query එකේ වැරදි පෙන්වාවි. අනිත් වැදගත්ම දේ මේ අපි ටේබල් එකේ නම් කරන fields පිලිවෙලටම ඇතුලත් කරන values දාන්නත් ඕන.

අපි දැන් මේ එක් කෙනෙක්ගේ විස්තර නේ ඇතුලත් කරේ මේක මේ විදියටම values කිහිපයක් එක වර ඇතුලත් කරන විදිය බලමු.

INSERT INTO members
(Memberid,FirstName,LastName,Address,Bdate)
VALUES
(2,'Dulan','Dalugama','Colombo','1990-04-08'),
(3,'Dhananjaya','Prabhash','Kandy','1980-04-08'),
(4,'Sandanika','Jayakody','Colombo','1993-08-18');

දැන් අපිට මේ විදියට එකවර දත්ත කිහිපයක් ඇතුලත් කරගන්න පුළුවන්.

දැන් අපි බලමු තෝරාගත්ත fields කිහිපයකට විතරක් දත්ත ඇතුලත් කරන ආකාරය. අලුතින් ආව සාමාජිකයා ගේ අප සතු දත්ත නම් මුල්නම හා පැමිණි ප්‍රදේශය පමණයි. අපි දැන් ඒ දත්ත  Query එක හරහා ඇතුලත් කරමු.

INSERT INTO members
(FirstName,Address)
VALUES
('Supun','Colombo');

දැන් අපි බලමු මේ විදියට මහන්සි වෙලා අපි දාපු දත්ත Members ටේබල් එකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා.

අපිට දැනට ටේබල් එකක තියෙන දත්ත අරන් බලන්න පාවිච්චි කරන්නේ SELECT query එක. එක ගැන ඊළඟ පාඩමෙන් කියලා දෙන්නම්

SELECT * FROM members;

select කියන්නේ keyword එකක් * සලකුණින්න අපි කියන්නේ සියලූම fields කියන එක from ඊළඟට අදාල ටේබල් එකේ නම.

දැන් අපි අද පාඩමේ ඉගෙනගත්තානේ ටේබල් එකක් හදන හැටි සහා ටේබල් එකට දත්ත දාන විදියනේ. දැන් මේ ටේබල් එකක් මකන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ drop table කියන query එක.

drop table members;

මේකෙන් members ටේබල් එක දත්ත එක්කම මැකිලා යනවා.  ටේබල් එක ඒවිදියටම තියාගෙන දත්ත විතරක් මකන්න නම් අපි පාවිච්චි කරනවා truncate table කියන query එක.

truncate table members;

 

අදහස් දක්වන්න

අදහස්

‌රැදී සිටින්න...

ඔබත් ගීක් කෙනෙක්ද?

අලුත්ම Geek ලිපි එසැනින් ලබාගන්න අපිව Subscribe කරන්න. දැනුම සොයා යන තරුණ ඔබත් එන්න,ගීක් කෙනෙකු වන්න,

ඔබත් දැන්ම ගීක් කෙනෙක් වෙන්න!

You have successfully subscribed to the Geek

There was an error while trying to send your request. Please try again.

SL Geek LK will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.

ස්මාර්ට් ගීක් කෙනෙක් වෙන්න! ගීක් මොබයිල් ඇප් එක දාගන්න.

Download Geek App now

Please Vote US! logo