ඔන්න දැන් ඩේටාබේස් එකක් ගැන සරල අදහසක් හැමෝටම තියෙනවා නේ. ඊට අමතරව අපේම කියලා MySQL ඩේටාබේස් එකක් හදාගන්නත් පහුගිය පාඩම මගින් අපි කියලා දුන්නා.

කලින් පාඩම කියවලා දැන් ඩේටාබේස් එකක් කට්ටිය හදාගන්න ඇතිනේ. හදලා ලස්සනට  ටේබල් ටිකත් හදල ඇති.  දැන් ඔයාගේ console එකේ show tables කරාම දැන්  පහත පරිදි අපි හදාගත්ත ටේබල් එක පෙන්වාවි.

slgeek.lk

අපි බලමු මේ විදියට දැනටමත් හැදිලා තියෙන ටේබල් එකක විස්තර බලාගන්න පුළුවන් කෝමද කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන fields මොනවා ද ඒ ඒ fields වලට ඇතුලත් කරන්න පුළුවන් දත්ත වර්ග මොනවා ද කියලා.

දැන් අපිට පහත තියෙන විදියට පෙන්වාවි.

අපි අද හදන්නේ මේ ටේබල් එකට දත්ත ඇතුලු කරන්න ඒකට පාවිච්චි කරන්නෙ insert query එකක්. ඒක මෙන්න මේ වගේ

insert into <table name> (fields 1,field 2, field 3 .. ) values (value 1, value 2, value 3 ..) ;

හරිනේ. දැන් අපි  අපේ දත්ත වලට අදාල විදියට මේ query එක ගොඩනගමු.

දැන් මේක අපි කොන්සෝල් එකේ දාලා බලමු.

දැන් මේ query එකේ අපි strings කලවමේ ඇතුලත් කරනවා නේ. ඒ කියන්නේ ඉලක්කම් වලට අමතර ඩේටා name, date වගේ දේවල්. ඒවා ඇතුලත් කරන කොට අපි පෙරලි කොමා ඇතුලේ දක්වන්න ඕන. නැතිනම් අපිට query එකේ වැරදි පෙන්වාවි. අනිත් වැදගත්ම දේ මේ අපි ටේබල් එකේ නම් කරන fields පිලිවෙලටම ඇතුලත් කරන values දාන්නත් ඕන.

අපි දැන් මේ එක් කෙනෙක්ගේ විස්තර නේ ඇතුලත් කරේ මේක මේ විදියටම values කිහිපයක් එක වර ඇතුලත් කරන විදිය බලමු.

දැන් අපිට මේ විදියට එකවර දත්ත කිහිපයක් ඇතුලත් කරගන්න පුළුවන්.

දැන් අපි බලමු තෝරාගත්ත fields කිහිපයකට විතරක් දත්ත ඇතුලත් කරන ආකාරය. අලුතින් ආව සාමාජිකයා ගේ අප සතු දත්ත නම් මුල්නම හා පැමිණි ප්‍රදේශය පමණයි. අපි දැන් ඒ දත්ත  Query එක හරහා ඇතුලත් කරමු.

දැන් අපි බලමු මේ විදියට මහන්සි වෙලා අපි දාපු දත්ත Members ටේබල් එකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා.

අපිට දැනට ටේබල් එකක තියෙන දත්ත අරන් බලන්න පාවිච්චි කරන්නේ SELECT query එක. එක ගැන ඊළඟ පාඩමෙන් කියලා දෙන්නම්

select කියන්නේ keyword එකක් * සලකුණින්න අපි කියන්නේ සියලූම fields කියන එක from ඊළඟට අදාල ටේබල් එකේ නම.

දැන් අපි අද පාඩමේ ඉගෙනගත්තානේ ටේබල් එකක් හදන හැටි සහා ටේබල් එකට දත්ත දාන විදියනේ. දැන් මේ ටේබල් එකක් මකන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ drop table කියන query එක.

මේකෙන් members ටේබල් එක දත්ත එක්කම මැකිලා යනවා.  ටේබල් එක ඒවිදියටම තියාගෙන දත්ත විතරක් මකන්න නම් අපි පාවිච්චි කරනවා truncate table කියන query එක.

 

අදහස් දක්වන්න

අදහස්

  • පට්ට ලිපියක්
  • සතුටු දායකයි
  • අපරාදේ
  • වැඩක් නෑ
‌රැදී සිටින්න...

ඔබත් ගීක් කෙනෙක්ද?

අලුත්ම Geek ලිපි එසැනින් ලබාගන්න අපිව Subscribe කරන්න. දැනුම සොයා යන තරුණ ඔබත් එන්න,ගීක් කෙනෙකු වන්න,