කලින් පාඩම් මතක ඇති කියලා හිතනවා. මතක නැතිනම් මේ ලින්ක් වලට ගිහින් බලන්න. #PHP පාඩම්

අද අපි කතා කරන්න යන්නේ functions ගැන. දන්නවා ඇති නේ මේවා මොනවා ද කියලා. අපේ කෝඩින් එක පහසු කරගන්න වගේම කිසියම් කාර්යයක් සැරින් සැරේ වේරියබල් දාන් කරනවාට වඩා මේ වගේ function එකක් හරහා කරගන්න එක පහසුයි.

ඉතින් මේ functions  වර්ග කිහිපයක්ම තියෙනවා. මේ ලිපිය වෙන් කරන්නේ අපි ලියන functions  වලට. නැතිනම් default php functions  වෙනම තියෙනවා.  දැන් එතකොට මේ functions  වලින් වෙන්නෙ මොකක් ද?. මේ functions  අපිට ලියපු පලියටම වැඩ කරන්‌නේ නැ. අපි ඒවාට කතා කරන්න ඕන. ඒ වගේම මේවා

මුලින්ම බලමු මේ functions ලියන්නේ කොහොමද කියලා.

function functionName() {
    code to be executed;
}

function එකක් ලියන කොට මුලින්ම ඒක ”function” කියලා දාලා පටන් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ function එකට අපි දෙන නම. මේක ඉලක්කමක් අකුරක් හෝ _ මේ වගේ සංකේත පාවිච්චි කරලා පටන් ගන්න පුළුවන් උදා:- 1_function(), _func123() .

එකම නමින් function දෙකක් තියෙන්නත් බෑ. function name එක  case sensitive නැ. ඔයාට කැපිටල් සිම්පල් මාරු කරාට වැඩක් නැ.

ඊට පස්ස‌ේ සගල වරහන් දාන්න ඕන. ඔය සගල වරහන් ‌ දෙක ඇතුලේ තමා අපි වෙන්න ඕන වැඩේ ලියන්නේ. පුංචි උදාහරණයකින් පටන් ගමු.

මේකේ අවුට් පුට් එක වෙන්‌නේ ‘Welcome to My page’ කියලා ඔයාට පෙනෙයි. අපි දැන් තව ටිකක් ගැඹූරට යන්. අපි මේ function  වලට arguments  පාස් කරන්න බලමු. මේ arguments   හරියට වේරියබල් වගේමයි.

function func_name($abc) 

$abc  කියනේනේ argument එකක්. ඉතින් function  එකක් ඇතුලේ ඕන තරම් arguments තියෙන්න පුළුවන්. දැන් බලමු මේ වගේ function  එකක් ලියන්නේ කොහොම ද කියලා.

මේක රන් කරලා බලන්න කෝ එතකොට මේ වගේ output එකක් එන්න ඕන.

Hasun is a member of SLGEEK.

Sandanika is a member of SLGEEK.

Dhananjaya is a member of SLGEEK.

Harith is a member of SLGEEK.

Hasala is a member of SLGEEK.

මේතන කරේ අපි member  කියන function එකට argument එකක් දුන්නා $mem කියලා.  පස්සේ අපි මේ function  එකට කතා කරන හැම වෙලේම දැන් argument එකක් දෙන්නම ඕන ඉතින් අපි hasun, sandanika ..  ආදී වශයෙන් argument දුන්නා member(“Hasun”) .

ඉතින් දැන් එයා කරේ අදාල argument එක ‌function එක ඇතුලට පාස් කරලා අර විදියට output  එකක් දුන්නා.

අපි දැන් argument දෙකක් පාස් කරලා බලමු.

මේක රන් කරලා බලන්න කෝ එතකොට මේ වගේ output එකක් එන්න ඕන.

Hasun is a member of SLGEEK. since 2014

Sandanika is a member of SLGEEK. since 2015

Hasala is a member of SLGEEK. since 2017

හරිනේ කට්ටියට දැන් තේරුණා නේ…

අපිට  function එකක් පාවිච්චි කරලා ගණිත කර්ම කරන්න පුළුවන්. මේක බලන්න කෝ.

මේක සංඛ්‍යා දෙකක එකතුව ගන්න  හදපු function එකක්. මේ වගේ ඔයාට කැමති විදියට function  ලියන්න පුළුවන්. දැන් මේ sum කියන function එකට සංඛ්‍යා දෙකක් පාස් කරාම එයා පිලිතුර ලබා දෙනවා අපි ඒක echo කරගන්න ඕන.  ඕක රන් කරලා කැමති කැමති අගයන් දීලා බලන්නකෝ..

function වලින් මේ කීවාට වඩා බොහෝ දේවල් කරන්න පුළුවන් අපේ අවශ්‍යතාව අනුව. මේ උදාහරණ එක්ක පුරුදු වෙන්න කෝ මුලින්ම.

ඔහොම තමා php වල ‌function  ලියන්නේ. ආයේ පාඩමකින් හමුවෙමු.

අදහස් දක්වන්න

අදහස්

  • පට්ට ලිපියක්
  • සතුටු දායකයි
  • අපරාදේ
  • වැඩක් නෑ
‌රැදී සිටින්න...

ඔබත් ගීක් කෙනෙක්ද?

අලුත්ම Geek ලිපි එසැනින් ලබාගන්න අපිව Subscribe කරන්න. දැනුම සොයා යන තරුණ ඔබත් එන්න,ගීක් කෙනෙකු වන්න,