ඕනම වෙබ් අඩවියක / වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකක තියෙන ප්‍රධාන අංගයක් තමා ලොගින් ස්ක්‍රීන් එක. ඒ කියන්නේ Username Password දාලා ලොග් වෙන්න හැකි විදියට හදන එක. ඉතින් අද කියලා දෙන්නේ ඔයාටම කියලා ඒම එකක් හදාගන්න විදිය.

මේ වැඩේ කරන්න ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා database එකක් ඒකේ table එකක තමා අපි username password දාලා තියෙන්නෙ.  අපි ලොග් වෙනකොට කරන්නේ එයා ඇතුල් කරපු username එක database එකේ තියෙනවා ද ? තියෙනවා නම් password එක ඒ userට අදාල එකම ද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලන එක.

අපි මේ වැඩේ කරන්නේ html, php සහා MySql පාවිච්චි කරලා.

දැන් WAMP Server දාලා නේ ඉන්නේ www ෆෝල්ඩර් එකට ගිහින් අලුත් ෆෝල්ඩර් එකක් හදමු TestLogin කියලා.

මුලින්ම අපි form එකක් හදාගමු ලොගින් වින්ඩෝ එක.

<html>
<body>
  <form action="loging.php" method="POST">
     <table>
      <tr>
       <td>Username</td><td><input type="text" name="username"/></td>
      </tr>
      <tr>
       <td>Password</td><td><input type="password" name="pass"/></td>
      </tr>
      <tr> <td><input type="reset" name="Reset"/></td>
        <td><input type="submit" name="Login"/></td>
      </tr>
     </table>
  </form>
</body>
</html>

මේක තමා අපේ ලොගින් වින්ඩෝ එක. මේක දැන් අපි සේව් කරනවා index.html කියලා.

form action=”loging.php” method=”POST”

form කියන keyword එක  අපි දාන්නෙ form එකක් හදන නිසා. action කියන්නේ දැන් අපි මේක Submit කරාම සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය. method කියන්නේ අදාල ක්‍රියාවලියට දත්ත යවන ක්‍රමය ක්‍රම කිහියපයක් තියෙනවා. වඩාත් ආරක්ෂාකාරී ක්‍රමය POST නිසා මම ඒක තෝරගත්තා.

දැන් අපි අර ඇක්ෂන් එකට අදාල php එක ලියමු.

<?php

//create db connection
define('DB_HOST', 'localhost'); 
define('DB_NAME', 'slgeekusers'); 
define('DB_USER','root'); 
define('DB_PASSWORD','');
$con = mysqli_connect(DB_HOST,DB_USER,DB_PASSWORD,DB_NAME);

//getting variables
$uname = $_POST('username');
$pass = $_POST('pass'];

if (isset($uname) && isset($pass))
{
 $sql ="SELECT * FROM users where username=$uname and password=$pass;
 $result=mysqli_query($con,$query);
 
 if(!$result)
 {
 echo "<script>alert("Incorrect username or password\nPlease Try Again");</script>";
 }
 else
 {
  echo "<script>alert("Login Success");</script>";
 }
}
echo "<script>alert("Username Password cannot empty \nPlease Try Again");</script>";
?>

දැන් අපි මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක බලමු.

මුලින්ම අපි කරන්නේ ඩේටා බේස් එකට සම්බන්ධ වෙන එක. ඒක තමා අර කනෙක්ෂන් එක හදන්නේ යුසර් නේම් පාස්වර්ඩ් දාලා.

ඊළඟට අපි Form එකෙන් post කරලා ගෙනාපු දත්ත  variable වලට දාගන්නවා මේ විදියට $uname = $_POST(‘username’);

හරි දැන් මූලික ටික හරි

isset($uname) මේකරන්නේ  variable එක empty ද නැද්ද කියලා බලන එක. isset කියන්නෙ PHP pre-function එකක්. ඒක පාවිච්චි කරලා අපි බලනවා මේකට දත්ත ඇවිත් ද කියලා.

හරි එතනින් වැරදුනොත් MessageBox එකක් පෙන්නවා ඒක මේ විදියට අපි දැම්මා.

echo “<script>alert(“Username Password cannot empty \nPlease Try Again”);</script>”;

ඊළඟට අපි ලැබුණ දත්ත SQL Query එකකට දාලා බලනවා ඒම දත්ත තියෙනවා ද කියලා.

$sql =”SELECT * FROM users where username=$uname and password=$pass; $result=mysqli_query($con,$query);

ඊටපස්සේ දැන් අපි බලනවා ඒ අදාල query එකට data ඇවිත් ද කියලා.

$result කියන එකටනේ අපි දත්ත ගන්නේ

if(!$result) මේකියන්නේ $result එකට දත්ත නැති අවස්ථාව ඒකියන්නේ username password වැරදියි.

දැන් සාර්ථක වුනාම message box එකක් පෙන්වයි ලොගින් එක සාර්ථකයි කියලා.

හරි නේ නේද?

ආ database එකේ users කියලා table එකක් හදලා ඒකේ දත්ත මුලින් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා…

මේකේ යුසර්ස්ලා ඉන්න db file එක මම දෙන්නම්. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ phpMyAdmin ගිහින් අලුත් ඩේටාබේස් එකක් හදන්න.

databases ටැබ් එකේ slgeekusers කියලා ඩේටාබේස් එකක් හදලා දැන් ඒක ඇතුලට ගිහින් Import ටැබ් එකෙන් මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරපු file එක import කරගන්න. මම පහසුවට සාම්පල් ඩේටා දැම්මා.

Download

ට්‍රයි කරලා බලලා විස්තර කියන්නකෝ. ප්‍රශ්න අහන්න කෝ

අදහස් දක්වන්න

අදහස්

‌රැදී සිටින්න...

ඔබත් ගීක් කෙනෙක්ද?

අලුත්ම Geek ලිපි එසැනින් ලබාගන්න අපිව Subscribe කරන්න. දැනුම සොයා යන තරුණ ඔබත් එන්න,ගීක් කෙනෙකු වන්න,

ඔබත් දැන්ම ගීක් කෙනෙක් වෙන්න!

You have successfully subscribed to the Geek

There was an error while trying to send your request. Please try again.

SL Geek LK will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.

ස්මාර්ට් ගීක් කෙනෙක් වෙන්න! ගීක් මොබයිල් ඇප් එක දාගන්න.

Download Geek App now