* අදුනන්නේ නැති නම්බරෙකින් මිස් කෝල් එකක් ආවද?
* නම්බර් එකක අයිතිකාරයා හොයාගන්න ඕනද?

— Invorto Reverse Dictionary v2.0 —


හොයාගන්න ඕන නම්බර් එක දුන්නා, ෆේස්බුක් contacts වලින් ඒ අංකයට අදාළ කෙනාගේ ෆොටෝ එකත් එක්කම බලාගත්තා.

DOWNLOAD NOW

 

#HarithDilshan
#ShapManasick

 

අදහස් දක්වන්න

අදහස්

  • පට්ට ලිපියක්
  • සතුටු දායකයි
  • අපරාදේ
  • වැඩක් නෑ
‌රැදී සිටින්න...

ඔබත් ගීක් කෙනෙක්ද?

අලුත්ම Geek ලිපි එසැනින් ලබාගන්න අපිව Subscribe කරන්න. දැනුම සොයා යන තරුණ ඔබත් එන්න,ගීක් කෙනෙකු වන්න,