අපි අද බලමු command prompt එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් shortcut tricks ටිකක්.

1.cmd එක open කරගන්නේ මෙහෙමයි
Windows + R  typeකරලා cmd කියලා type කරගන්න.
අපිට admin privileges එක්ක open කරගන්න ඕනෙ නම් win + x and A type කරන්න.

2.cmd එක close කරගන්නේ මෙහෙමයි
Alt+F4

3.wifi hotspot
Netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=HotspotName key =Password කියලා type කරලා enter key එක press කලාම අපේ wifi hotspot එක create වෙනවා.

ඊට පස්සෙ Netsh wlan start hostednetwork කියලා type කරලා enter key එක press කලාම අපේ wifi hotspot එක start කරන්න පුළුවන්.

අපිට මේක stop කරන්න  Netsh wlan stop hostednetwork කියලා type කරලා enter key එක press කලාම අපේ wifi hotspot එක stop කරගන්න අපිට පුළුවන්.

 

4.Hide folders
මේක අපිට අදාල folder  properties මගිනුත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්.ඒත් ඒක හොයාගන්න පුළුවන් හැකියාව වැඩි. cmd ඵකෙන් මේක කරන්නේ මෙහෙමයි. cmd එකට ගිහින් අපිට අවශ්‍ය folder එක තියෙන තැන navigate කරගන්න ඕනේ. අපි හිතමු අපිට hide කරන්න ඕන folder එක තියෙන්නේ desktop එකේ කියලා.

Cd desktop >Attrib +h +s +r foldername type කරලා enter කරන්න.

අපිට මේක visible කරගන්න නම්
Cd desktop >Attrib -h -s -r foldername type කරලා enter කරන්න.

 

5.Encrypting a file
අපිට ඕන file එක තියෙන තැන navigate කරගන්න ඕනේ.ඊට පස්සෙ
C:\users\abc\desktop\ filename\cipher\E
type කරලා enter කරන්න.

 

මේ වගේ තවත් ගොඩක් shortcuts තියෙනවා cmd එකෙන් කරන්න පුළුවන්. අපි ඒවා ඉදිරියේදී බලමු.

හැමෝටම සුභ දවසක්,

අදහස් දක්වන්න

අදහස්

Share your vote!


  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
‌රැදී සිටින්න...

ඔබත් ගීක් කෙනෙක්ද?

අලුත්ම Geek ලිපි එසැනින් ලබාගන්න අපිව Subscribe කරන්න. දැනුම සොයා යන තරුණ ඔබත් එන්න,ගීක් කෙනෙකු වන්න,

ඔබත් දැන්ම ගීක් කෙනෙක් වෙන්න!

You have successfully subscribed to the Geek

There was an error while trying to send your request. Please try again.

SL Geek LK will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.

ස්මාර්ට් ගීක් කෙනෙක් වෙන්න! ගීක් මොබයිල් ඇප් එක දාගන්න.

Download Geek App now - 4Mb Only