ඔබ iPhone 14 Pro හෝ 14 Pro Max ඇණවුම් කිරීමට අදහස් කරන්නේ නම්, වැඩි කාලයක් බලාගෙන ...

Elon Musk පසුගිය දිනෙක twitter සමාජ මාධ්‍ය වෙබ් අඩවිය මිලදී ගැනීමෙන් පසු වෙනස්කම් වල කොටසක් ලෙස, ...

Apple යනු Mobile Phone industry එක තුල බලාගන්න හම්බවෙන වෙනස්ම විදියේ ආයතනයක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඔවුන්ගේ hardware, ...

ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා ලෙස Elon Musk මහතා හැඳින්විය හැක. ඔහු විසින් පසුගිය දිනයක sink එකක් රැගෙන ...

Elon Musk විසින් Twitter මූලස්ථානයට Sink එකක් රැගෙන යන වීඩියෝවක් පළ කර ඇති අතර, ඔහු සැලසුම් ...

Google සහ YouTube හිමි Alphabet පැවසුවේ සමාගම් ඔවුන්ගේ වෙළඳ ප්‍රචාරණ වියදම් කපා හැරීමත් සමඟ සැප්තැම්බර් සිට ...

Last Update – 100% Fixed | 25.10.2022 Instant Messaging app එකක් ලෙස බොහෝ දෙනෙක් භාවිතා කරන ...

ඇපල් සමාගමේ අලුත්ම Iphone මාලාව වන Iphone 14 series එක අද දින එනම් 2022/09/07 වන දින ...

Apple ආයතනය වසරක් පාසා පවත්වන ලොකුම developer conference එක ලෙස WWDC event එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. 2022 ...

ඉතා ශ්‍රීඝයෙන් ජනප්‍රිය වූ TikTok app එක මේ වන විට බිලියන ඉක්මවා ගිය ප්‍රේක්ශක ප්‍රතිචාර ලබාගෙන ...