ලංකාවෙ හදපු Electric Bike එක.

ඔයා Bike වලට කැමති කෙනෙක්ද?එහෙනම් ඔයා වැඩි නඩත්තුවක් නැති Electric Bike එකක් ගැන හිතුවද?අපේ ලංකාවෙ දැනටමත් එහෙම Electric Bike


එකක් නිශ්පාදනය කරලා තියනනවා.මෙහි තිබෙන හොදම වටිනාකම තමයි පරිසර හිතකාමි සහ තෙල් වලට වියදම් කරන්න ඔනෙ නැ.https://thermalr.com/ වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට Pre Order කරන්න පුලුවන්.


ඔයාලට ඒක ගැන වැඩි දුර විස්තර https://thermalr.com/electric-bike/#buynow-bike මෙ ලින්ක් එකෙන් දැණ ගන්න පුලුවන්.